Investeringsbegroting
22 Feb

Investeringsbegroting


Om met een bedrijf te beginnen zal je over kapitaal moeten beschikken. Je moet immers noodzakelijke investeringen doen en daarvoor zijn er financiën nodig. Heb je genoeg geld, het bekostigen kan je dan middels eigen middelen doen. Heb je echter geen financiële buffer, dan is een beroep op geldverstrekkers een optie. Ongeacht de partij wie het geld verstrekt, een goede onderbouwing is altijd noodzakelijk. De onderbouwing doe je middels een investeringsbegroting die deel uitmaakt van het financieel plan.

Investeringen en besluiten

Nu dat we weten in welk kader je de investeringsbegroting moet plaatsen, gaan we er wat dieper op in. Met deze begroting laat je dus zien wat je allemaal nodig hebt om je bedrijf op te zetten en als dat eenmaal een feit is, wat je nodig hebt om omzet te genereren. Door middel van dit inzicht ben je in staat tactische besluiten te nemen. Ook heb je een beeld van hoe je aan het benodigde kapitaal moet komen. Daarnaast verschaft de investeringsbegroting je ook een inzicht wat betreft de omzet die je uiteindelijk moet gaan genereren. De investeringen dien je namelijk terug te verdienen. Als het om investeringen gaat, kun je de volgende indeling maken:

  • Vaste activa – hier gaat het om bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan. Je kunt dan denken aan een computer of een auto.
  • Vlottende activa – hier gaat het om bedrijfsmiddelen die korter dan een jaar meegaan. Er valt hier te denken aan bijvoorbeeld geld op je zakelijke bankrekening en de voorraden. Voordat je omzet genereert zal je ook kosten moeten maken zoals: kosten marketing en advieskosten. Dit zijn aanloopkosten en deze vallen ook onder de vlottende activa.
  • Liquide middelen – met deze middelen wordt bedoeld het geld dat je onderneming in bezit heeft waar direct over beschikt kan worden. Te denken valt aan kas of een rekening-courant. Het laatste is een rekening dat je bij een bepaalde bank hebt lopen en waar je het geld elk moment van kunt afhalen binnen een bepaald limiet. Je dient het na een bepaalde tijd wel aan te vullen en je betaalt er rente over.
  • Overige kosten – deze kosten hebben meer betrekking op de wat kleinere posten. Denk maar aan kosten voor het maken van een website of een logo. Maar ook kosten die betrekking hebben op het overbruggen van levensonderhoud. Start je pas met ondernemen, dan is de kans aanwezig dat je nog niet voldoende geld binnenhaalt om te kunnen leven. Ook kosten die niet gepland zijn vallen hieronder.

Investeringsbegroting en aanschaf

Belangrijk is dus dat je bij het maken van een investeringsbegroting goed in de gaten houdt dat het om een aanschaf gaat. Koop je iets om in je bedrijf te gaan gebruiken, dan is dat een investering. Ga je echter iets huren, van een aanschaf is er dan geen sprake. In je investeringsbegroting neem je deze post niet op. Ook moet je je er goed bewust van zijn dat je het niet te bont moet maken met middelen die je nodig hebt. Begin je pas, investeer dan alleen in het nodige en let op de prijs. Dit is met name van belang als je het geld van derden moet betrekken. Heb je een computer nodig voor het boekhouden, een dikke grafische kaart erin die de prijs alleen maar doet opdrijven is niet nodig. Ook moet je je investeringen onderbouwen, heb je er geen goede reden voor, laat het dan liggen.

Met de investeringsbegroting schep je een beeld van wat je onderneming gaat kosten om op te zetten en te exploiteren. Met alleen deze begroting creëer je geen evenwichtig beeld inzake of je idee wel of niet haalbaar is. Om een verantwoord financieel plaatje te creëren dien je een financieel plan op te maken. Een samenspel van diverse begrotingen daarin vormen dan het antwoord.


0 Reacties

    Uw reactie
    Kies foto
    Foto toevoegen