Horeca
29 Apr

Ondernemingsplan horeca


Wil je een correcte start maken met het opzetten van een horecaonderneming, een goed geschreven horeca ondernemingsplan vormt de basis. Zie het eigenlijk zo, wat voor activiteit je als ondernemer ook zult doen, zorg ervoor dat je altijd eerst het gehele proces uitwerkt op papier. Een ondernemingsplan is daar het juiste middel voor.

Nu kan het voorkomen dat jij voor het eerst met een horecaonderneming begint en de vraag is dan ook, hoe maak ik daarvoor een ondernemingsplan op? Dit artikel is daarvoor bedoeld, je steun te geven bij het schrijven daarvan. Zie het als een soort leidraad omdat iedere onderneming telkens weer uniek is.

Dat er honderden horecabedrijven bestaan, wil niet zeggen dat ze allemaal ook op dezelfde manier inhoud geven aan de uitvoering. Wat wel voor een groot deel hetzelfde is, zijn de onderdelen die in je bedrijfsplan dienen voor te komen en dat gaan wij in grote lijnen hier behandelen.

Nogmaals, hetgeen wij hier behandelen dient gezien te worden als een basis. Een verdere persoonlijke uitwerking zorgt voor dat stukje uniek ondernemerschap en dat is waar het uiteindelijk om draait in je ondernemingsplan.

We beginnen eerst met wat algemene aandachtspunten.

Wie wil je bereiken met je ondernemingsplan horeca

Voordat je begint met het schrijven van je ondernemingsplan, dien je je af te vragen wat het doel ervan is en voor wie je het schrijft. In ons geval is het doel een uiteenzetting te geven betreffende een horecaonderneming. Maar vraag je dus ook af, voor wie schrijf ik mijn ondernemingsplan.

Is het bijvoorbeeld alleen voor jezelf bedoeld of probeer je een derde erbij te betrekken zoals een bank. In het laatste geval zal er beoordeeld moeten worden of het wel verantwoord is om een lening te verstrekken. Zorg dus voor overtuigende informatie. Wat ook belangrijk is, is dat je rekening dient te houden met de positie van een eventuele tegenpartij. In die zin, vaak zal deze niet bekend zijn met vaktermen. In zo’n geval dien je die te vermijden of werk ze uit.

Motivering onderdelen

Zorg ervoor dat alles wat je meeneemt in je horeca ondernemingsplan, dat je dat allemaal motiveert. Behandel onderwerpen niet globaal, maar verschaf zodanige informatie dat het duidelijk is. Werk onderwerpen ook grafisch uit als dat vanzelfsprekend is. Los van een eventuele tegenpartij, voor jezelf is een goede uitwerking ook een plus met name als je na een tijdje het plan weer openslaat.

Cijfers

Je ondernemingsplan horeca dien je uit te werken met bepaalde cijfers. Denk maar aan marktonderzoek, omzet of trends. Deze cijfers dien je niet zelf te verzinnen. Haal ze van betrouwbare organisaties zoals het CBS, banken en horeca brancheorganisaties. Gaat het om een financiering en je hebt niet de juiste kennis in huis om de cijfers neer te zetten, zorg ervoor dat je een professional in de hand neemt die je daarbij begeleidt. Je kunt hier denken aan een accountant of een boekhouder. Tevens helpt dit je om geloofwaardiger bij de tegenpartij over te komen.

Ga je daadwerkelijk aan de slag met je plan, het volgende kan dan een aanpak vormen.

Start met een beknopte omschrijving

Wanneer je begint met het schrijven van je horeca ondernemingsplan, start met een korte samenvatting. Hierin geef je beknopt aan, het doel dat je voor ogen hebt en wie jij als persoon bent. Het doel is een horecaonderneming, maar vergeet ook niet de locatie, oppervlak, concurrenten en wat je precies gaat aanbieden.

Vertel ook wat over jezelf zoals ervaring en opleiding en vergeet ook niet de ondernemingsvorm te noemen die je voor ogen hebt. Heb je eenmaal de samenvatting achter de rug, behandel dan het ondernemerschap. De volgende punten kun je daarin meenemen.

Geef aan wat de missie en visie is

In je horeca ondernemingsplan moet je het hebben over missie en visie. Bij missie kun je bijvoorbeeld denken aan het feit dat je bezoekers een speciale omgeving wilt laten ervaren. Je visie daarbij is, dat de mensen zich op deze wijze ontspannen en aangenaam voelen wat weer effect heeft op het eet- en drankpatroon.

Werk de doelstelling van je onderneming uit

Wanneer je het over de doelstelling van je horecaonderneming hebt, dien je een aantal aspecten daarin te betrekken. Je kunt denken aan:

 • Locatie van je onderneming en startdatum.
 • Hoe de inrichting eruit zal zien.
 • Oppervlakte pand.
 • Aantal plaatsen.
 • Maximaal aantal bezoekers.
 • Prijsklasse dranken en gerechten.
 • Tot welke groep de bezoekers behoren.
 • Verwachte omzetgroei.
 • Korte en lange termijn visie.
 • Wie ben jij als ondernemer en wat is de gekozen ondernemingsvorm.
 • Voer een gedegen brancheonderzoek uit

  Het is ook van belang de branche te behandelen waarin jij je bevindt. Hier gaat het specifiek om de horecabranche en in je ondernemingsplan dien je de gegevens daaromtrent dan ook te behandelen. Je kunt denken aan:

 • Consumentenvertrouwen. Is er een stijging of daling op te merken en wat is de prognose.
 • Wie zijn de afnemers precies. Jongeren, ouderen, toeristen etc..
 • Omzetcijfers in de toekomst. Zijn er hoge of lage marges te verwachten.
 • Toe- of afname van kosten. Hier kun je denken aan inkoopsprijzen en vaste lasten.
 • Personeel en lonen. Is er voldoende geschikt personeel te vinden en hoe staat het met de hoogte van de lonen.
 • Hoe staat het in het algemeen met faillissementen en wat is de gemiddelde levensduur van een horecaonderneming.
 • Met wat voor soort belastingen en verzekeringen krijg je te maken.
 • Vergeet je bedrijfsnaam niet

  Uiteraard dient de onderneming ook een naam te hebben. Dit geef je vanzelfsprekend aan, maar leg ook uit waarom voor desbetreffende naam is gekozen en of er geen juridische problemen aanwezig zijn. Hebben we het hier over een unieke naam en is er geen naamsverwarring aanwezig.

  Ben jij die echte ondernemer en wat is je drijfveer

  Belangrijk voor jezelf en voor de eventuele tegenpartij is of de echte ondernemer wel in je zit. Nu kun je dit zelf bepalen en aangeven, maar vaak is een onafhankelijke oplossing een betere keuze. Er zijn vele goede ondernemerstesten te vinden op het internet zoals op de website van de KvK of de E-Scan ondernemerstest. Neem eentje af en plaats de resultaten daarvan in je ondernemingsplan.

  Vergeet ook niet de motivatie achter het opzetten van je onderneming te noemen. Aspecten wat je daarin kunt meenemen zijn bijvoorbeeld kennis en ervaring en de ondernemerskwaliteiten die je bezit.

  Heb je het ondernemerschap behandeld, bekijk de markt dan.

  Uiterst belangrijk het marktonderzoek

  Voordat je een onderneming gaat opzetten dien je ook aan marktonderzoek gedaan te hebben. In het geval je een horecaonderneming drijft, zal je ook de locatie in je onderzoek dienen mee te nemen. Met name trends en ontwikkelingen zijn daarbij van belang. Bij het marktonderzoek kun je ook met enquêtes werken en kijken wat de voorkeuren van de consument zijn en dat je daarop inspeelt.

  Kortom, je kunt bijvoorbeeld het volgende in je onderzoek meenemen.

 • Is er vraag naar hetgeen je gaat aanbieden.
 • Hoe vaak denk je dat mensen gebruik gaan maken van het aanbod.
 • Is de locatie gunstig.
 • Wat wordt er gemiddeld uitgegeven door de consument aan dit soort producten.
 • Wordt er ook gebruik gemaakt van het internet.
 • Hoe ziet je doelgroep eruit. Betrek daarbij sociale-, geografische-, demografische en economische factoren.
 • Wie zijn je concurrenten. Wat zijn de sterke en zwakke punten.
 • Maak een SWOT-analyse. Met zo’n analyse geef je de sterke en zwakke punten van je bedrijf weer en tevens komen kansen en bedreigingen betreffende de markt naar voren.
 • Hoe pak je naamsbekendheid aan

  Behandel ook de wijze waarop jij je bedrijf gaat promoten. Het gaat hier dus om reclame. Effectief reclame maken doe je onder andere met een herkenbare logo, het internet, advertenties en flyers. Vergeet ook hier niet de cijfers mee te nemen.

  Conclusie

  Het maken van een bedrijfsplan vergt enige tijd en inzet. Vat dit als een zeer serieuze taak op. Het is niet alleen een leidraad voor jezelf voor het drijven van je onderneming maar ook een belangrijk document indien je geld van derden nodig hebt.

  Ga je aan de slag met je ondernemingsplan horeca, werk dan tenminste de punten uit die wij in dit artikel hebben opgesomd. Je zult dan absoluut merken dat je alvast een goede start maakt.


  0 Reacties

   Uw reactie
   Kies foto
   Foto toevoegen