Template ondernemingsplan
08 Apr

Template ondernemingsplan


Bij het starten van een onderneming is het altijd handig eerst een ondernemingsplan op te stellen. Een verplichting is het niet, maar je bespaart jezelf flink wat ellende omdat je op deze wijze niet voor verrassingen komt te staan. Aan de andere kant, ga je in zee met bepaalde externe partijen, de kans is groot dat deze als eerst een ondernemingsplan willen zien.

Wat is nu een ondernemingsplan? Met een ondernemersplan zet je uiteen hoe je als beginnende ondernemer je bedrijf gaat opzetten. Je behandelt in het kort alle onderdelen die noodzakelijk zijn om je business te drijven. Belangrijk hierbij is, dat je je ervan bewust bent dat het specifiek om jouw onderneming gaat. Je moet uitgaan van jezelf als persoon en niet kijken naar wat anderen doen.

Ondanks het laatste ga je bij het maken van je businessplan toch uit van een aantal standaard onderdelen. De vraag is nu, hoe kom je daarachter? Simpel, gebruik een template ondernemingsplan. Maar ook hier dient er een kanttekening geplaatst te worden.

Willekeurig een template gebruiken werkt niet altijd even goed. Een onderneming behoort altijd tot een bepaalde branche en binnen die sector gelden er weer specifieke standaardvragen. Daarom dien je daar goed op te letten als je een invulmodel gebruikt. Om een beeld te krijgen lopen wij daarom een standaard template ondernemersplan met je door.

Template ondernemingsplan en introductie

We beginnen als eerst met een introductie over jezelf en dat is: wie ben je als ondernemer. Je ondernemersplan begint eigenlijk altijd hiermee. In dit stukje geef je als eerst de personalia weer. Hier dien je te denken aan: naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en burgerlijk staat. Let er ook op dat je aangeeft of er wel of geen concurrentiebeding geldt. Is dat zo, dan mag je na afloop van het dienstverband geen werkzaamheden verrichten die gerelateerd zijn aan jouw vorige baan. Daarna geef je aan wat je aan opleidingen hebt gevolgd. Periode en wel of geen diploma zijn daarbij belangrijk. Heb het ook over je opgedane ervaring. Geef hierbij aan bij welk bedrijf je de ervaring hebt opgedaan, de periode en wat je functie was.

Geestdrift en eigenschappen

Motivatie en eigenschappen moet je ook uitwerken. Bij eigenschappen moet je zowel positieve als negatieve aspecten opnoemen. Heb je niets negatiefs te melden, geef dan aan iets positiefs een negatieve draai. Bijvoorbeeld: je bent sociaal, maar soms verzink je daarin. Bij positieve eigenschappen valt er ook te denken aan:

 • Dat je goed met cijfers kunt omgaan.
 • Met stress je geen problemen hebt, integendeel werkdruk haalt het beste uit je.
 • Je besluiten kunt nemen zonder dat je daarvoor eerst met iemand anders moet overleggen.

Je motivatie dien je stevig te onderbouwen. Aangeven dat je ondernemer wilt zijn omdat je dat leuk vindt, is niet echt een argument. Wel bijvoorbeeld als je aangeeft dat je je kennis en kunde niet volledig te gelde kunt maken bij je huidige werkgever. Andere argumenten zijn:

 • Je wil niet afhankelijk zijn van een ander, je wilt namelijk zelf de richting bepalen.
 • Dat je bijvoorbeeld uit de bijstand wilt.
 • Weet je helemaal niet wat je sterke en zwakke punten zijn, doe dan een online ondernemerstest. Het rapport wat je daarna krijgt kun je dan toevoegen aan je template ondernemersplan.

  Je bedrijf in je ondernemingsplan

  Het volgend hoofdonderdeel dat in een template ondernemingsplan voorkomt is je onderneming zelf. In dit deel ga je het specifiek hebben over je bedrijf. Je geeft aan wat je precies gaat doen en wat uiteindelijk het doel is. Daarnaast is rechtsvorm van belang en hoe je verder de inhoudelijke aspecten gaat regelen. Je bedrijfsnaam en inschrijving bij de KvK dien je standaard op te geven. Ook belangrijk is het aangeven van de rechtsvorm waar je voor gekozen hebt. Je het hier een aantal opties:

  • Eenmanszaak
  • VOF
  • BV
  Product of dienst

  Met je bedrijf wil je een bepaald gat in de markt opvullen. Daarom is het van belang dat je duidelijk aangeeft wat je wilt gaan doen. Zo dient de template ondernemingsplan een sectie te bevatten waar er wordt gesproken over wat het product of dienst is die je precies aanbiedt. Tevens moet je het hebben over kenmerken en voor wie het bestemd is. Als het om een product gaat, hoe vindt de fabricage en distributie plaats.

  Overname onderneming en financiële positie

  Het kan ook voorkomen dat je niet zelf een onderneming opricht maar dat je een bedrijf overneemt. In het template ondernemingsplan dient er hiervoor ook ruimte aanwezig te zijn. Indien er hiervan sprake is, geef dat aan en zorg daarbij dat je tenminste ook de jaarrekening bijvoegt samen met de inschrijving bij de KvK. Aangeven hoe het met je financiële positie zit, is ook nodig voor je businessplan. Was je ooit betrokken bij een faillissement, geeft dat dan ook aan.

  Doelstellingen onderneming en branche

  Met je bedrijf wil je iets bereiken. In je template ondernemingsplan zal dit aangegeven worden middels de doelstellingen van je onderneming. Jij moet hier zoveel mogelijk voor duidelijkheid zorgen. Met name als je een lening probeert los te krijgen, is deze informatie van groot belang voor de kredietverstrekker. Waar moet je dan zoal aan denken? Sowieso de omzet die je op oog hebt is zeer interessant. Hier gaat het dan niet alleen om de totale omzet maar ook om de omzet per klant. Dan dien je ook een schatting te geven van het aantal klanten dat je denkt aan te trekken. Bij dit onderdeel gaat het ook om het percentage terugkerende klanten. Heb het ook over de service die je gaat aanbieden, in die zin: hoe zorg je dat de klant tevreden blijft.

  Wat je bij dit onderdeel van je template ondernemingsplan ook dient aan te geven is de branche waar je onderneming zich in bevindt. Soms gelden er namelijk voor een bepaalde branche regels waar jij je aan dient te houden. Deze regels kunnen voor extra kosten zorgen.

  Ga je bijvoorbeeld personeel in dienst nemen, dan kan zo zijn dat je je aan bepaalde bepalingen dient te houden. Nu zal je je afvragen hoe je nu precies weet met wat voor regels je te maken krijgt? Dat is niet zo moeilijk. Zolang je maar weet onder welke branche je onderneming valt, dan is die informatie meer dan voldoende. De meeste branches hebben namelijk een code. Door met de code te werken zie je precies met welke regels je te maken hebt. Wetten, vergunningen en verzekeringen

  Los van de branche dien je ook aan te geven of je je aan bepaalde wetten dient te houden. Zo kun je denken aan de Hinderwet of de Warenwet. Een ander punt van belang om op te noemen zijn vergunningen. Ga na of je een bepaalde vergunning nodig hebt en indien zo, vermeldt dat ook. Vergeet ook niet de verzekeringen hier te vermelden in je template ondernemersplan. Zo valt er hier te denken aan bedrijfsverzekeringen zoals een aansprakelijkheidsverzekering of een opstalverzekering. Maar ook persoonlijke verzekeringen zijn van belang. Immers, je bent geen werknemer meer dus zal je je ook voor een eventuele inkomensderving moeten verzekeren.

  Boekhouding

  Besteed ook specifieke aandacht aan de boekhouding van je onderneming. Dit is niet alleen wettelijk vastgelegd. Het verschaft ook een goed beeld hoe je er financieel voor staat en dat is zeer belangrijk bij het drijven van een onderneming. Naast de wet en voor jezelf, is de boekhouding ook een interessant gegeven voor eventuele geldverstrekkers. Deze zien namelijk graag een specificatie van de balans en de winst-en-verliesrekening. Ook geeft het een beeld of je wel of niet serieus bezig bent met ondernemen.

  Marketing

  Een ander onderdeel waar de aandacht op wordt gevestigd in een template ondernemingsplan is marketing. Voor een gezonde bedrijfsvoering is marktonderzoek van absolute noodzaak. Immers, je dient te weten wie je doelgroep is en waar je deze kunt vinden. Ook een concurrentieanalyse dient niet onderschat te worden. Geef goed weer hoe je dit onderdeel hebt aangepakt en vergeet daarbij ook niet de toekomstperspectieven.

  Financieel plan uitwerken

  In je template ondernemingsplan zal er ook een onderdeel voorkomen dat aangeeft dat je het financiële plan dient te bespreken. Wat je hier moet aangeven is een vertaling van hetgeen je hebt besproken over getallen. Zo dien je in geld aan te geven waarin je gaat investeren en hoe je het kapitaal dat je hiervoor nodig hebt verkrijgt. Daarnaast geef je ook een aantal prognoses weer. Uiteindelijk gaat het erom of er winst te behalen valt en of je aan de financiële verplichtingen kunt voldoen.

  In het kort komt het erop neer dat je in je financieel plan het volgende allemaal behandelt:

  • Investeringsbegroting: hierin geef je aan wat je precies aan financiële middelen nodig hebt voor het drijven van je onderneming. Heb je de beschikking over eigen middelen, die dien je ook hier aan te geven.
  • Exploitatiebegroting: met deze begroting geef je aan wat de te verwachte inkomsten zijn en wat de uitgaven zijn. Deze staat stel je voor een aantal jaar op.
  • Financieringsbegroting: met deze staat geef je aan hoe je de investeringen gaat financieren.
  • Liquiditeitsbegroting: hiermee geef je aan of je de maandelijkse lasten kunt betalen middels het geld dat je op je bankrekening hebt staan.
  • Privé-begroting: hiermee geef je aan wat je aan financiële middelen in privé nodig hebt.

  Een template ondernemingsplan zorgt ervoor dat je een leidraad hebt wanneer je een ondernemersplan moet opstellen. Let er wel op dat je niet willekeurig een invulmodel kunt gebruiken. Elke onderneming valt onder een bepaalde branche waardoor elk ondernemingstype weer een ander sjabloon vergt. Los daarvan, bepaalde informatie is altijd standaard en dat hebben wij hier weergegeven.


  0 Reacties

   Uw reactie
   Kies foto
   Foto toevoegen